Sr. No.ItemPrice
1Butter Toast (2 Pcs)₹ 50
2Butter-Jam Toast (2 Pcs)₹ 60
3Cheese Toast Grilled (2 Pcs)₹ 95
4Tomato Cheese Toast Grilled (2 Pcs)₹ 100
5Potato Cheese Toast Grilled (2 Pcs)₹ 100
6French Toast (2 Pcs)₹ 80
7Fried Toast (2 Pcs)₹ 70
8Plain Toast (2 Pcs)₹ 20
9Slice Extra₹ 10
10Butter (100 Gram)₹ 65